Vykdomi projektai

Įgyvendinti projektai

2019 metai

2019 metais VšĮ Kruopių ambulatorija dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo atrankos konkurse ir gavo 500,00 Eur lėšų projekto „Neinfekcinių ligų profilaktika“ įgyvendinimui.

Įgyvendinus projektą nupirktas ekranas/monitorius, per kurį transliuojama informacija pacientams apie ligų prevenciją bei teikiamas paslaugas. Pacientų laukiamajame pakabintas informacinių bukletų stendas ir informaciniai stendai, kur talpinami informaciniai lankstinukai bei kita aktuali informacija pacientams.

Įgyvendinus projektą pagerėjo informacijos sklaida, nes ekranu transliuojama informacija skleidžia žinią apie ligų prevenciją, kelia motyvaciją ir pasiekia kiekvieną gydymo įstaigoje apsilankantį pacientą.

2018 metai

2018 metais VšĮ Kruopių ambulatorija dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo atrankos konkurse ir gavo 1200,00 Eur. lėšų projekto „Odontologijos paslaugų kokybės gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas“ įgyvendinimui.

Gautos lėšos skirtos materialinės bazės stiprinimui ir odontologijos paslaugų kokybės gerinimui. Projekto dėka nupirkta: gydytojo odontologo darbo kėdė, lankytojų kėdės, odontologinis procedūrinis staliukas, spinta personalo rūbams, apsauginiai akiniai odontologui.

Įgyvendinus projektą pagerėjo personalo darbo sąlygos, estetinis  patalpų vaizdas, mikroklimatas pacientams ir personalui. Sustiprinta įstaigos materialinė bazė.

Nauji baldai tinkami dezinfekcijai, todėl užtikrinama tinkama infekcijų kontrolė, švara ir sterilumas. Baldų paskirtis atitinka higienos normų reikalavimams, sukūrė saugesnę aplinką pacientams, apsilankantiems pas gydytoją odontologą. Užtikrinta darbuotojų persirengimo ir darbo rūbų laikymo tvarka, užkirstas kelias infekcijoms.

Įgyvendinti projekto rezultatai  suteikė teigiamų emocijų ir pacientams, ir įstaigos personalui.