Korupcijos prevencija

Gerb. pacientai,

VšĮ Kruopių ambulatorija vykdo antikorupcinę programą. Noriu priminti, jog geriausia ligonio padėka medicinos darbuotojui- geras žodis, nuoširdus „AČIŪ“ ir pažadas tausoti savo sveikatą. Jeigu mūsų įstaigoje susidūrėte su kokia nors korupcijos forma- nebūkite abejingi.

Direktorė Angelė Mickuvienė

Korupcijos prevencijos programa 2017-2019m.

Korupcijos prevencijos 2017-2019m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita 2019m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2018m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2017m.

Darbuotojų elgesio kodeksas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Medicinos norma MN 14 2005

 

Informacija, kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

1. Įstaigoje

Piliečiams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus paštu:
Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija, Papilės g.8, LT-85213, telefonu (8 425) 43735 arba 8 610 97399, elektroniniu paštu kruopiu.ambulatorija@gmail.com.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
• vardą, pavardę,
• gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti),
• įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami vardą, pavardę, pareigas,
• skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Asmenys taip pat gali kreiptis anonimiškai. Įstaigos administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
Įstaigos laukiamajame pastatyta dėžutė, skirta anoniminiams pranešimams.

Įstaigoje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją paskirta Aušra Garbenytė.
Pasitikėjimo telefonas 8 672 32123.

2. Sveikatos apsaugos ministerijoje

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jūsų būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefonu 8 800 66 004, Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite.
Jūsų informacija labai svarbi- kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamos kovos su korupcija institucijai.

Nemokama tel. linija 8 800 66 004, el. paštas: korupcija@sam.lt

3. Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Raštu, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius,
visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 Svetainės adresas: www.stt.lt

Neverskite medikų jaustis nepatogiai siūlydami dovanas.
Geriausias dėkingumas mums – pagarbus elgesys ir nuoširdžiai pasakytas AČIŪ.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

________________________