Korupcijos prevencija

Gerb. pacientai,

VšĮ Kruopių ambulatorija vykdo antikorupcinę programą. Noriu priminti, jog geriausia ligonio padėka medicinos darbuotojui- geras žodis, nuoširdus „AČIŪ“ ir pažadas tausoti savo sveikatą. Jeigu mūsų įstaigoje susidūrėte su kokia nors korupcijos forma- nebūkite abejingi.

Direktorė Angelė Mickuvienė

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos prevencijos programa 2020 – 2025 m.

Korupcijos prevencijos programa 2017-2019m.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planai

Korupcijos prevencijos 2020-2025 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos 2017-2019m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos ataskaitos

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2023 m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2022 m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2021 m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2020 m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita 2019 m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2018 m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita – 2017 m.

Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2020 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018m.

Kita informacija

VšĮ Kruopių ambulatorijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

VšĮ Kruopių ambulatorijos darbuotojų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas

Pareigybių, kurias einant būtina deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Darbuotojų elgesio kodeksas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Medicinos norma MN 14 2005

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma (.docx)

Antikorupcijos politika

Pacientų apklausa – 2022 m.

 

 

2022 m. Įstaigoje korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų nenustatyta.

2021 m. Įstaigoje korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų nenustatyta.

 

Informacija, kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

1. Įstaigoje

Piliečiams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus paštu:
Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija, Papilės g.8, LT-85213, telefonu (8 425) 43735 arba 8 610 97399, elektroniniu paštu kruopiu.ambulatorija@gmail.com.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
• vardą, pavardę,
• gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti),
• įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami vardą, pavardę, pareigas,
• skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Asmenys taip pat gali kreiptis anonimiškai. Įstaigos administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
Įstaigos laukiamajame pastatyta dėžutė, skirta anoniminiams pranešimams.

Įstaigoje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją paskirta Aušra Garbenytė.
Pasitikėjimo telefonas 8 672 32123.

2. Sveikatos apsaugos ministerijoje

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jūsų būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefonu 8 800 66 004, Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite.
Jūsų informacija labai svarbi- kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamos kovos su korupcija institucijai.

Nemokama tel. linija 8 800 66 004, el. paštas: korupcija@sam.lt

3. Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Raštu, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius,
visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 Svetainės adresas: www.stt.lt

Neverskite medikų jaustis nepatogiai siūlydami dovanas.
Geriausias dėkingumas mums – pagarbus elgesys ir nuoširdžiai pasakytas AČIŪ.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

________________________